Knjiga evidencije prodatih turističkih putovanja

Tokom maja meseca izvršena je dopuna Zakona o turizmu i objavljeni su pravilnici o načinu vođenja knjiga evidencije ugovora i garancijama putovanja.

Navedene pravilnike možete preuzeti iz ove teme na forumu, kao i uključiti se u diskusiju koja je ovde započeta.

Shodno promenama koje su navedene u jednom od pravilnika u MagleanApp web aplikaciji je izvršena dorada i korekcija jednog od izveštaja kako bi zadovoljio formu Knjige evidencije prodatih turističkih putovanja:

  • reorganizovan je izveštaj Evidencija prodatih turističkih putovanja i sada nosi naziv Knjiga evidencije prodatih turističkih putovanja i sadrži formu propisanu odgovarajućim pravilnikom,
  • dodata je nova celina na formi za dodavanje ili izmenu rezervacije koja sadrži 3 polja: Broj fiskalnog računa, Datum izdavanja fiskalnog računa i Uplaćen iznos u dinarima,
  • dodata je informacija o broju u evidenciji na Ugovoru o putovanju.

Svi prethodni izveštaji su retroaktivno dobili svoje brojeve u evidenciji, počev od 8. juna 2011. godine kada ovi pravilnici i stupaju na snagu. Sve promene su odmah vidljive kod svih korisnika MagelanApp web aplikacije.

[nggallery id=2]

Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja, sugestija ili predloga stojimo Vam na raspolaganju putem e-maila, skypea ili telefona 060/409-000-3 i 060/409-000-2.